Gershøjvandværk  af 11.1.1978

Vandkvalitet

 

Home
Vedtægter
Regulativ
Generalforsamling
Takstblad
Regnskaber
Vandledning
Vandkvalitet
Tips & Råd
Flytning og refusionsopgørelse

 

 

 

Gershøjvandværk Vandkvalitet

 

Gershøjvandværks vand bliver løbende analyseret og kvalitetsbedømt af Miljølaboratoriet.

Klik på link nedenfor for at se seneste vandanalyse

Link til vandprøver


 

Hvad skal man gøre, hvis man bor i et område med hårdt vand?
Det er vigtigt at fastslå vandets hårdhed for at se, hvor meget vaskemiddel, der skal doseres.
Hvis du bor i et område med meget hårdt vand, kan du med fordel anvende kalkbinder sammen med vaskemidlet. Så skal vaskemidlet kun doseres som til blødt vand.

 

Moderne vaskemaskiner og opvaskemaskiner skal indstilles efter vandets hårdhed.
Vandet fra Gershøjvandværk har hårdhed 19°dH, det er middelhårdt
Vandets hårdhed

På kortet nedenfor kan du se, hvor hårdt vandet er i Danmark.

Blødt (0-10°dH)

Middelhårdt (10-20°dH)

Hårdt (over 20°dH)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kilde www.omo.dk)

 

Drikkevandskvaliteten og grundvandskvaliteten følges løbende hos såvel den kommunale vandforsyning som de private vandforsyningsanlæg.
For ejendomme, som har private brønde og boringer, skal anlæggenes ejere sørge for undersøgelse af drikkevandet hvert 5. år.

Generelt er vandkvaliteten i Bramsnæs Kommune god, og råvandet kræver kun en lille efterbehandling, før det som drikkevand kan sendes ud til forbrugerne.
Behandlingen er næsten udelukkende fjernelse af jern (okker). Råvandets indhold af jern er ikke sundhedsskadeligt, men det fjernes for at undgå afsætninger i installationer, sanitet og vasketøj m.v.

 

 
Send mail til pierre@gershoejvandvaerk.dk med forslag eller indlæg til www.gershoejvandvaerk.dk
Last modified: 02/28/17